باتری خودرو

معنی آمپر ساعت در باتری چیست

ظرفیت باتری میزان شارژ ذخیره شده توسط باتری است (آمپر- ساعت) و با جرم فعال ماده تعیین می شود. ظرفیت باتری حداکثر میزان انرژی را ارائه می دهد که می تواند از باتری تحت شرایط مشخص معینی استخراج شود. ظرفیت های واقعی ذخیره انرژی باتری می تواند به طور معنی داری از ظرفیت صوری آن متفاوت باشد. ظرفیت باتری به شدت به عمر و گذشته تاریخی باتری، شارژ شدن یا تخلیه شدن باتری و دما بستگی دارد.

واحد ظرفيت باتری : آمپر ساعت

انرژي ذخيره شده در باتري ظرفيت باتري ناميده مي شود که هم با وات ساعت (Wh)، کيلووات- ساعت (kWh) يا آمپر ساعت (Ahr) اندازه گيري مي شود. متداول ترين واحد ظرفيت باتري Ah است. از واحد Ah هنگامي که با سيستم هاي باتري کار مي کنند عموما استفاده مي شود چون ولتاژ باتري در چرخه شارژ شدن يا تخليه کردن متفاوت است. رويکرد دقيق تر تنوع ولتاژ با ادغام ظرفيت (AH x V(t در زمان سيکل شارژ کردن است. براي مثال، باتري ۱۲ ولت با ظرفيت باتري ۵۰۰ Ah امکان ذخيره تقريبا ۱۰۰Ah × V12 = Wh 1200   يا KWh 1.2 را مي دهد. به خاطر اثر زيادي که ميزان شارژ يا دما بر آناليز دقيق يا عملي ظرفيت باتري وجود دارد اطلاعات بيشتري درباره تنوع ظرفيت باتري توسط توليد کنندگان باتري فراهم آمده است.

آخرین مقالات مربوط به باتری 724

ميزان تخليه

در انواع باتری ها، نمی توان از انرژی کامل ذخیره شده در باتری صرف نظر کرد (به بیان دیگر، باتری نمی تواند کاملا تخلیه شود) بدون اینکه مشکل جدی ببیند یا آسیب برگشت ناپذیری به باتری بخورد. میزان تخلیه (DOD) باتری کسری از انرژی است که می تواند از باتری خارج شود. برای مثال، اگر DOD باتری توسط تولید کننده ۲۵ درصد باشد پس فقط ۲۵ درصد ظرفیت باتری می تواند استفاده شود.

علاوه بر این، نباید باتری به زیر DOD خاصی تخلیه شود چون بسیاری از تولیدکنندگان باتری DOD روزانه را مشخص کنند که حداکثر انرژی که می تواند از باتری در یک روز تخلیه شود را مشخص می کند.

اثر ميزان شارژ و تخليه

میزان شارژ/تخلیه بر میزان ظرفیت باتری اثر دارد. اگر باتری بسیار سریع تخلیه شود ( مانند اینکه تخلیه جریان بالاست) پس میران انرژی که می تواند از باتری خارج شود کاهش می یابد و ظرفیت باتری پایین تر می آید. تنها کسری از واکنش های کل به فرم های دیگر تبدیل می شود و بنابراین فراهمی انرژی کاهش می یابد. به طور متناوب، باتری با سرعت بسیار کمی با استفاده از جریان کم تخلیه می شود که انرژی بیشتری می تواند از باتری خارج شود و ظرفیت باتری بالاتر برود. بنابراین، ظرفیت باتری از میزان شارژ / تخلیه کردن تاثیر می بیند. روش متداول مشخص کردن ظرفیت باتری، کارکرد زمانی است که کاملا باتری تخلیه می شود (توجه کنید که در عمل، باتری اغلب نمی تواند کاملا تخلیه شود). نماد ظرفیت باتری به این روش مشخص می شود که به عنوان Cx نوشته می شود جایی که x زمان میزان ساعتی است که باتری تخلیه می شود. C10=xxx (همچنین به عنوان C10=xxx نوشته می شود) که بدین معنی است که ظرفیت باتری xxx است هنگامی که ده ساعت تخلیه باتری انجام شده باشد.

عمر و گذشته باتری

عمر و گذشته باتری اثر عمده ای بر ظرفیت باتری دارد. حتی هنگامی که تولیدکنندگان مشخصات DOD را دنبال می کنند ظرفیت باتری نزدیک به ظرفیت ارزیابی شده برای تعداد محدودی از چرخه های شارژ/ تخلیه می ماند. گذشته باتری اثر زیادی بر ظرفیت دارد که اگر باتری به زیر حداکثرDOD می آید پس ظرفیت باتری ممکن است قبل از موعد کاهش یابد و تعداد چرخه شارژ/تخلیه ممکن است فراهم نشود.

پست های مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *